Monday, September 20, 2010

USAFIRI WA KARNE YA 21


Kwa tuliokulia vijijini Usafiri kama huu unasaidia wananchi sana kusafirisha mazao na maji ingawa wakulima wameagiziwa power tiller lakini Maksai bado wako juuu!!!

No comments: