Monday, December 13, 2010

KWA WANYAKYUSA TU

AKASÚMO KA MWANA GWA MMIKOTA

Aaaliko unkííkulu jumo alyegigwe. Bo egigwe atelíle umwana undindwana. Ingamu jake ali jo Bise. Bise ali mwana gwa Mmikota. Papo unna atelíle kumaka ga Nnganga. Unganga alimbulíle unna gwa Bise ukuti: "Umwana uju mungisa kummetamo siku inywili. Po umwana jula bo ateligwe, abapapi bake balinkuja bandu ba kukonga indagilo sya Nnganga bo muno ababulíle. Isiku limo unna gwa Bise abukíle kukaja kubapapi bake. Bo afíkiíle agoníle isiku lya kwanda. Ababulíle abapapi bake jope ukuti mungisa kusulwa siku ukummeta umwana uku inywili syake. Abapapi balitike. Po bo ikwendelela ukugona. Abapapi ba nna gwa Bise (abisukulu ba bise) Balintumíle unna gwa bise, kukunega amisi kukusiba. Bo abukíle kukina. Abisukulu ba Bise banda ukwinogona ukummeta Bise inywili syake. Baja kula inyembe ntandatu. Bo bandíle ukummwa. Ulwembe lyajongíle nkati bega ulwa bubili lope lwajongíle. Mpaka ulwembe ulwa ntandatu. Po umwana jula afwa. Bo agomwike unna kukina. Po abisukulu ba Bise balinkuti umwana agoníle utulo. Po bankota umwana jula ba mpapikisya unna gwa Bise panyuma. Po nukuti nduko kundumego. Po unna gwa Bise alinkubuka kundume. Po bo afíkíle kifuki ni ngaja sya ndume abapalamani balinkuwanda ukummufwa Bise. Po unna gwa Bise alinkwimba alinkuti: Bise, Bise gwinu Akwasílele utulo Bise Ungona mmagotolo Ungona nfyandalula Ungona mmapilu kuntu Akwasilele utulo Bise!! Po ugwise bo ikumwambilila umwana alinkuwaga afwíle. Alinkuti uketíle: "Nkasi gwangu ukakonga isi ajobíle unganga." Alinkunkaga nu kunsosya. Abagwise ba nkííkulu bo nanga ubwegi bwa mwanabo. Kaja kampyenyúle

7 comments:

Anonymous said...

Niiganile fijo utu pango twako, ngulonda ukulalusya Ulinyakyusa gwa naloli au ulinjangaa? Ukufuma ndili abanduu bi kutela abaana? Injuni sikutela, uswe tukupapa. Ndaga fijo gwa myitu. Joune Lufumbi Syanaloli.

Anonymous said...

mma loli okemenye gwetu, omenye no okosimba, ndaga na akapango kanunu nenga pope obolozi bokajapo komyetu, ndaga mwe bando ba kyala mukotokombosya komyetu.

Anonymous said...

Yaani kumbe ule usemi kuwa wanyakyusa wana ukabila sana ni kweli, sasa kutuwekea hili tangazo kuwa hii blogu ni kwa ajili ya wanyakyusa tu manake nini? Anyway tushajua hatutakuwa tunaingia maana hatujui hiyo lugha mwe!

Mzee wa Sumo said...

Kila kitu kwa watanzania ni ukabila mbona nikiweka za kizungu hamsemi. nikiweka Idd Mubarak hamsemi ni udini. Kwani kila mtu anatakiwa apende vyote ukiona haifai, POTEZEA!! Hili sio gazeti.

elijah mwamunyange said...

Safi sana kikolo , nimecheka sana, elijah.

Edward said...

Ndaga fijo mwanafyale kwa hii blog keta lelo abandu ba kumi2 ku2joba lugha ya kum2 mwe Kyala aku2lege Mpoki

Anonymous said...

Ndaga fijho Kikolo, Ungabhapilikisiagha abha bikujhobhanika kisita kwelewa, Mma twe bhangi tusyukilwe fijho kukajha kutukujhu apa tukusomapo sya kukajha tukusekela fijho, Ndaga gwe Mwana ghwa Bukuku mweeeh!